IKEA staje się coraz bardziej zrównoważoną firmą

IKEA staje się coraz bardziej zrównoważoną firmą

Opublikowany

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014 Grupy IKEA

Minął drugi rok odkąd Grupa IKEA ogłosiła swoją globalną strategię People & Planet Positive. Był to kamień milowy w dążeniach IKEA do stawania się coraz bardziej zrównoważoną firmą, ponieważ nowa strategia wyznaczyła jeszcze bardziej ambitne cele w tym zakresie. Podsumowanie osiągnięć z roku finansowego 2014 (trwającego od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku) oraz plany na najbliższe lata znajdziemy w najnowszym, niedawno opublikowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy IKEA.

W 2014 roku Grupa IKEA osiągnęła znaczące postępy we wszystkich trzech obszarach zdefiniowanych w strategii People & Planet Positive, którymi są: działanie na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu, osiągnięcie niezależności energetycznej i najwyższej efektywności wykorzystania wszelkich zasobów naturalnych oraz dbałość o warunki życia i pracy ludzi na całym świecie.

„Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby przekształcić IKEA w jeszcze bardziej zrównoważoną firmę – na miarę XXI wieku. W roku finansowym 2014 odnotowaliśmy znaczne postępy, ale mamy jeszcze dużo do zrobienia. Mamy ogromne możliwości, aby pozytywnie wpływać na ludzi i środowisko, a kiedy działamy wspólnie, możemy osiągnąć praktycznie wszystko” – powiedział Steve Howard, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy IKEA.

„Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami i podejmują starania, aby żyć w sposób bardziej zrównoważony. Chcemy im to ułatwiać i inspirować do dalszych pozytywnych zmian. Wyniki przedstawione w tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy IKEA pokazują, że nasze działania są efektywne i pozwalają kształtować lepszą przyszłość dla wielu ludzi” – powiedziała Anna Pawlak-Kuliga, wice prezes IKEA Retail w Polsce. „W Polsce inwestujemy też w odnawialne źródła energii, przede wszystkim farmy wiatrowe oraz panele słoneczne, dążąc do osiągnięcia niezależności energetycznej” – dodała Anna Pawlak-Kuliga.

Energia i zasoby naturalne
Bardzo ważnym obszarem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dla IKEA uzyskanie niezależności energetycznej i surowcowej. Oznacza to zmiany w zaopatrzeniu w kluczowe surowce, takie jak bawełna czy drewno, zwiększanie wydajności energetycznej w budynkach firmy oraz w całym łańcuchu dostaw, a także inwestycje w energię odnawialną.

Największe osiągnięcia:

  • Ilość generowanej energii odnawialnej wyniosła 42% całkowitego zużycia, a w planach jest osiągnięcie 100% pokrycia do 2020 roku; największą inwestycją był zakup pierwszej farmy wiatrowej w Stanach Zjednoczonych
  • Dzięki działaniom na rzecz ograniczenia zużycia energii w sklepach i magazynach IKEA od 2010 roku zaoszczędzono 66 milionów euro
  • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju IKEA zrealizowali 40 projektów energetycznych w ponad 15 krajach, dzięki czemu wydajność energetyczna wśród dostawców artykułów wyposażenia wnętrz wzrosła o 19% (w porównaniu z rokiem 2012)
  • 41% drewna pozyskiwanego przez IKEA pochodzi ze zrównoważonych źródeł , a w planach jest pozyskiwanie 100% zrównoważonego drewna do 2020 roku
  • 76% bawełny pozyskiwanej przez IKEA pochodzi ze zrównoważonych źródeł , a w planach jest pozyskiwanie 100% zrównoważonej bawełny do sierpnia 2015 roku. W 2014 roku IKEA zainwestowała 1,34 miliona euro w projekty mające pomóc ok. 110 000 rolników podnieść ich dochody i produkować bawełnę przy mniejszym zużyciu wody i chemikaliów
Zrównoważone życie w domu
Oprócz tego, że IKEA dąży do ograniczenia wpływu swoich działań na środowisko, zachęca też do tego konsumentów. Firma pragnie inspirować ich do prowadzenia bardziej zrównoważonego życia w domu na co dzień. W ofercie IKEA znajdziemy rozwiązania w przystępnych cenach, umożliwiające oszczędzanie i generowanie energii, oszczędzanie wody czy ograniczanie i sortowanie odpadów. W porównaniu do roku finansowego 2013, sprzedaż tych produktów wzrosła aż o 58% (w Polsce o 32%). Dodatkowo 75% wszystkich sprzedanych artykułów oświetleniowych stanowiły produkty wykorzystujące technologię LED lub artykuły kompatybilne z żarówkami LED-owymi. Klienci IKEA mogą też znacząco zaoszczędzić na wydatkach na prąd, kupując domowe panele słoneczne (obecnie są one dostępne w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Szwajcarii). Natomiast dzięki kranom z perlatorami w ubiegłym roku udało się zaoszczędzić aż 288 milionów litrów wody (to wystarczająca ilość, by napełnić 115 basenów olimpijskich).

Ludzie i społeczności
Wizją IKEA jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi, nie tylko klientów, ale również pracowników firmy (obecnie 147 tys. osób w 42 krajach) oraz jej dostawców, a także lokalnych społeczności. Z programów finansowanych obecnie przez IKEA Foundation (104 miliony przekazane w 2014 roku) skorzysta 100 milionów dzieci. Programy te mają na celu poprawę warunków życia dzieci z najbiedniejszych społeczności na świecie. W 2014 roku IKEA zebrała 17,8 miliona euro w ramach kampanii „Pluszaki dla edukacji. 1 euro to majątek” oraz „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”. Polskie sklepy zgromadziły z tych akcji odpowiednio 231 tysięcy euro oraz ponad 121 tysięcy euro.

IKEA rozwija też współpracę z dostawcami – do ich grona dołączyły małe lokalne firmy i spółdzielnie, np. z Indii czy Tajwanu. W ten sposób firma może przyczynić się do poprawy warunków życia w tych społecznościach. Obecnie wszyscy dostawcy artykułów wyposażenia wnętrz IKEA spełniają standardy kodeksu IWAY (część oczekuje na planowany audyt).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.