IKEA po raz trzeci tworzy „Jaśniejszą przyszłość dla uchodźców”

IKEA po raz trzeci tworzy „Jaśniejszą przyszłość dla uchodźców”

Opublikowany

IKEA rozpoczyna trzecią edycję globalnej kampanii "Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców". W trakcie jej trwania, czyli w okresie od 29 listopada do 19 grudnia, IKEA Foundation przekaże 1 euro od każdego sprzedanego produktu oświetleniowego na rzecz UNHCR. Zebrane środki pozwolą na zapewnienie oświetlenia i energii odnawialnej w obozach dla uchodźców, aby w ten sposób poprawić bezpieczeństwo oraz warunki życia przebywających w nich osób. W poprzednich edycjach na ten cel w Polsce zebrano 329 tys. euro.

Brak dostępu do oświetlenia i energii ma poważny wpływ na bezpieczeństwo i edukację milionów osób żyjących w obozach dla uchodźców. Jest to istotna kwestia, ponieważ obecnie na świecie żyje 19,5 mln uchodźców, a połowę z nich stanowią dzieci. Program IKEA i UNHCR (Agencja ONZ ds. uchodźców) stanowi odpowiedź na ten problem. Środki z kampanii trafiają m.in. do obozów w Bangladeszu, Czadzie, Sudanie, Etiopii i Jordanii.
Wraz z milionami ludzi na całym świecie, którzy zostali przymusowo przesiedleni, stoimy obecnie przed wyzwaniem trudniejszym niż kiedykolwiek - podkreślił Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców António Guterres. Szczególnie ważne jest teraz znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą pomóc uchodźcom i rozwiązać ich problemy. Czysta energia, którą jesteśmy w stanie zapewnić przy wsparciu IKEA Foundation, jest jednym z nich – dodał António Guterres.

Od początku trwania kampanii, czyli od 2014 roku, udało się na całym świecie zebrać łącznie 18,5 miliona euro. Dotychczasowe środki umożliwiły zakup m.in. 720 ładowanych energią słoneczną latarni ulicznych, 56 000 lamp słonecznych do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz innych rozwiązań korzystających z energii odnawialnej. Część kwoty jest przekazywana również na cele edukacyjne, które do tej pory pomogły kontynuować naukę 37,000 dzieci w szkołach podstawowych na terenie obozów.

Wojna i prześladowania są obecnie głównymi powodami, dla których miliony rodzin są zmuszone opuścić swoje domy i kraje. Ponadto UNHCR zwraca uwagę, że coraz więcej osób opuszcza swe miejsca zamieszkania z powodu narastających zmian klimatycznych i ich skutków, takich jak powodzie, susze lub niedobór zasobów naturalnych – powiedziała Agata Czachórska, p.o. kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska. Celem kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” jest zapewnienie oświetlenia i dostępu do energii odnawialnej w obozach dla uchodźców. Obecna edycja jest szczególna, ponieważ organizowana jest w tym samym czasie, kiedy w Paryżu odbywa się szczyt klimatyczny COP21. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na ważny problem, jakim są zmiany klimatyczne– dodała Agata Czachórska.

IKEA Foundation jest największym partnerem UNHCR z sektora prywatnego. Obie organizacje wspólnie od 2010 roku przyczyniają się do zapewnienia schronienia, opieki oraz edukacji dla dzieci i rodzin przebywających w obozach dla uchodźców, a także dla sąsiadujących z nimi społeczności w wybranych częściach Azji, Afryki i na Bliskim Wschodzie.

O IKEA Foundation
Celem IKEA Foundation jest zwiększanie szans dzieci i młodzieży poprzez finansowanie wszechstronnych, długofalowych programów, które umożliwiają wprowadzanie znaczących, trwałych zmian i dają dzieciom możliwość decydowania o własnej przyszłości. Współpracujemy z silnymi partnerami strategicznymi, stosując innowacyjne rozwiązania, by osiągać znaczące rezultaty w czterech podstawowych obszarach życia dzieci: miejsce, które jest domem; zdrowy start w dorosłe życie; edukacja na wysokim poziomie; godziwe dochody rodziny.
Z finansowanych obecnie programów korzysta około 100 milionów dzieci. Więcej na www.ikeafoundation.org, www.facebook.com/IKEAFoundation oraz blog.ikeafoundation.org.
O UNHCR
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców zostało założone 14 grudnia 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Agencja jest upoważniona do prowadzenia i koordynacji działań międzynarodowych w celu ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Jego podstawowym celem jest ochrona praw i dobrobytu uchodźców. Dąży do zapewnienia, że każdy może korzystać z prawa do azylu i znaleźć bezpieczne schronienie z opcją powrotu do domu, integracji lokalnej lub do przesiedlenia w kraju trzecim. Posiada również uprawnienia do pomocy bezpaństwowcom. Od ponad sześciu dziesięcioleci, agencja pomogła dziesiątkom milionów ludzi zrestartować swoje życie. Więcej informacji na stronie: www.unhcr.org i www.facebook.com/UNHCR.


Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

UNHCR_rgb.jpg

grafika | 79,8 KB

Pobierz
IKEA_Foundation_rgb.jpg

grafika | 57,3 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.