Inicjatywa „What Design Can Do Refugee Challenge” – ponad 600 zgłoszeń z 69 państw
Kopiuj tekst

Inicjatywa „What Design Can Do Refugee Challenge” – ponad 600 zgłoszeń z 69 państw

Międzynarodowy projekt „What Design Can Do Refugee Challenge” to wspólna inicjatywa IKEA Foundation, UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) oraz twórców platformy „What Design Can Do”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy uchodźców oraz wykorzystanie potencjału twórców i projektantów do ich rozwiązania. Nabór prac konkursowych zamknięto 20 maja. 

Do konkursu mógł zgłosić się każdy, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu. Autorami nadesłanych prac są zarówno projektanci, przedsiębiorcy, artyści, jak i studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z 69 państw m.in. Ghany, Pakistanu, Brazylii, Turcji, Szwajcarii, Grecji i Libanu. Najwięcej zgłoszeń konkursowych spłynęło z Holandii, USA, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii. Zaprezentowane pomysły koncentrują się głównie na poprawie integracji uchodźców ze społecznością przyjmującą. Najbardziej innowacyjne projekty zostały przedstawione w szwedzkim Älmhult, podczas konferencji Democratic Design Day organizowanej przez IKEA.

Tak wielkie zainteresowanie konkursem pokazuje, że projektanci chcą wykorzystać swoje umiejętności, by tworzyć lepsze życie codzienne dla uchodźców i ich rodzin. - komentuje Jonathan Spampinato, IKEA Foundation.

Największy kryzys migracyjny po II wojnie światowej wymaga nowego podejścia. Aby tworzyć godne warunki życia dla tych, którzy są przymusowo wysiedleni, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy wspólnej pracy projektantów, przedsiębiorców i wszystkich innych zaangażowanych w tę zmianę. – dodaje Corinne Gray, UNHCR.

Richard van der Laken, inicjator projektu What Design Can Do zwraca uwagę, że zainteresowanie konkursem dowodzi ogromnego zaangażowania projektantów w ważne kwestie i procesy społeczne oraz braku obojętności na problemy i wyzwania dzisiejszego świata. Dagan Cohen lider inicjatywy „Refugee Challenge” dodaje - Fakt, że otrzymaliśmy 69 zgłoszeń pokazuje, jak mocno nasze wyzwanie wybrzmiało w środowiskach twórczych. Spodziewa się on, że wyłonienie, w kolejnym etapie konkursu, kilkudziesięciu prac będzie bardzo trudne.

Kolejne etapy konkursu

Do 20 czerwca zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie internautów (głosowanie za pomocą internetowej platformy). Następnie autorzy wybranych prac będą mieli możliwość wprowadzenia poprawek. Kolejnym etapem będą nominacje, spośród których jury, 1 lipca br., wyłoni 5 finalistów. Otrzymają oni budżet w wysokości 10 000 euro oraz wsparcie 30 ekspertów z różnych dziedzin.

20 milionów uchodźców

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, których wdrożenie pozwoli na poprawę życia uchodźców oczekujących na azyl bądź tymczasowe zakwaterowanie na terenach miejskich. Według badań UNHCR to ponad 60% z 20 milionów uchodźców.

Głos można oddać na:
https://refugeechallenge.unhcrideas.org/Page/Home
________________________________________
IKEA Foundation
IKEA Foundation to organizacja charytatywna działająca z ramienia INGKA Foundation, właściciela grupy IKEA. Jej głównym celem jest poprawa jakości i warunków życia dzieci oraz młodzieży z najbiedniejszych regionów świata, poprzez finansowanie długofalowych programów, mających za zadanie wprowadzenie trwałych zmian. Organizacja współpracuje z silnymi partnerami strategicznymi, stosując często innowacyjne podejście, dzięki któremu osiąga zamierzone cele na skalę światową.

„What Design Can Do”
What Design Can Do (WDCD) to platforma z siedzibą w Amsterdamie, promująca rolę wzornictwa jako narzędzia zmiany społecznej. Głównym celem jest podnoszenie świadomości wśród profesjonalistów i społeczeństwa, jak duży wpływ na zmiany społeczne mogą mieć działania projektantów. WDCD wzywa artystów do wzięcia odpowiedzialności za swoją pracę, która oddziałuje na społeczeństwo. Prezentuje najlepsze praktyki, inicjuje dyskusję na różne tematy i wspiera współpracę z wieloma dyscyplinami. Od momentu powstania w 2011 roku, platforma była gospodarzem 6 cieszących się ogromną popularnością międzynarodowych konferencji, poświęconych tematyce designu, organizowanych w Amsterdamie i Sao Paulo. 
 
UNHCR i UNHCR Innovation
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców zostało założone 14 grudnia 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Agencja jest upoważniona do prowadzenia i koordynowania międzynarodowych działań, mających na celu ochronę praw i rozwiazywanie problemów uchodźców na całym świecie. Instytucja stoi na straży przekonania, że każdy ma prawo do azylu i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, przy jednoczesnej możliwości dobrowolnego powrotu do własnego kraju, adaptacji w nowym społeczeństwie bądź przesiedlenia do trzeciego kraju.

UNHCR Innovation jest wieloresortową jednostką ustanowioną przez UNHCR, mającą za zadanie współpracę z uchodźcami, uczelniami oraz prywatnym sektorem w celu właściwego rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się emigranci i wysiedleni na całym świecie. UNHCR Innovation umożliwia pracownikom współpracę ze społecznościami uchodźców w celu poszukiwania najlepszych rozwiązań problemów, przed którymi stoją.

Współpraca IKEA Fundation i UNHCR 
IKEA Fundation współpracuje z UNHVR od 2010 roku. Kooperacja pozwala zapewnić schronienie, opiekę i edukację dla coraz większej liczby rodzin oraz dzieci w obozach dla uchodźców oraz w ich otoczeniu.Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.